Katri

lithuania Katri OKEANAS elite                     d.o.b. 07 – September – 2016

 

Katri 16 months

Katri 16 months

parents

HD-A, ED-0.

Full dentition